fbpx
APIC, la il·lustració catalana

APIC, la il·lustració catalana

L’Associació Professional d’Il·lustradors de Catalunya (APIC) és el col·lectiu que aplega tots aquells il·lustradors interessats en la defensa comuna dels drets professionals.

L’APIC va ser fundada l’any 1981. Actualment aglutina més de 500 il·lustradors, procedents de totes les branques de la creació visual aplicada i és oberta a tots els professionals que desenvolupen la seva activitat en aquest àmbit.

Poden formar part de l’APIC tots els autors i els creadors d’imatges que es dediquen professionalment al camp de la il·lustració, en qualsevol de les seves àrees: llibre, llibre de text, còmic, publicitat, embalatge (packaging), premsa, targetes (greeting), animació, edició multimèdia, edició en línia (on line), infografia, cartellisme, estampació, caricatura, joc didàctic, muralisme, guió il·lustrat (storyboard), esbós (layout) i il·lustració científica.

 

La nostra finalitat és…

  • Representar, gestionar, promocionar i defensar els interessos comuns dels nostres membres.
  • Reconèixer i defensar els drets que ens corresponen com a autors i garantir-ne el compliment.
  • Contribuir a un millor reconeixement social de la professió.
  • Millorar les condicions laborals i de contractació.
  • Facilitar el contacte, el coneixement mutu i la col·laboració entre els associats.
  • Treballar per al creixement i la projecció de la professió, ja sigui amb tasques de formació adreçades als associats o a través d’ accions, connexions i interaccions amb altres associacions, organismes o estaments oficials, tant nacionals com internacionals.
Conferències, tertúlies, cursos...

Conferències, tertúlies, cursos...

Conferències
L’objectiu de les conferències amb personatges del món de la il·lustració de reconeguda trajectòria professional és el foment i l’intercanvi d’experiències entre els il·lustradors i les persones afins al sector. Aquestes conferències són obertes a tot el col·lectiu d’il·lustradors, a persones relacionades amb la professió i també als estudiants d’il·lustració. Es tracta de conferències adreçades a professionals del món de la il·lustració amb il·lustradors de reconeguda trajectòria professional. Entre altres, hi han participat il·lustradors com América Sánchez, Ajubel, Isidro Ferrer, Pla Narbona, Pedro Salgado i dissenyadors gràfics.

Cursos d’assessorament professional
Aquests cursos estan pensats sobretot per als professionals més inexperts en les àrees jurídiques, fiscals i professionals. S’organitzen bimestralment i tracten de temes com els drets d’autor, la fiscalitat, els preus, els contractes i les negociacions.
Els cursos pretenen que els il·lustradors, a més de ser uns bons coneixedors de les tècniques d’il·lustració, dominin els coneixements que afecten el món laboral. Entre altres, s’han fet cursos per preparar-se per entrar en el món professional i de drets i obligacions de tot professional: contractes, preus mínims, factures, etc.

Organització interna i òrgans de representació

Organització interna i òrgans de representació

Els membres de l’Associació Professional d’Il·lustradors de Catalunya elegeixen cada dos anys una junta directiva que és l’òrgan suprem de l’entitat. Un equip de gestió s’encarrega de dur a terme les directrius de la junta directiva.

La Junta està formada per:

Presidència: Xavi Ramiro
Vicepresidència: Lluís Cadafalch
Tresoreria: Manuel Clavero
Secretaria: Marta Bru

Vocals:
Berto Martínez
Carme Marcos
David Maynar
Horacio Altuna
Javirroyo
Jordi Corbera
Luci Gutiérrez
Maria Gargot
Martín Elfman
Martín Tognola
Natalia Zaratiegui
Núria Feijoó
Núria Frago
Olga Capdevila
Ricard Aranda
Susana Soto
Tàssies

Gerència: Gemma Cortabitarte
Administració: Andreu León