Sol Domínguez Torregrosa

Sol Domínguez Torregrosa

Il·lustradora i ceramista empordanesa visquent a Barcelona.
Il·lustro llibres infantils, llibres no tan infantils, còmics, i de tot i més sobre ceràmica
Compartir