Nina Bach

Nina Bach

Nina Bach is a child style illustrator. For ten years he has been working on illustration, but he has occasionally combined it with his teaching profession. It is currently growing both in technique and in art. Where you can find more of his illustrations is on Instagram. Follow her!
Share

Publicació a la Revista In-fàn-cia de Rosa Sensat (març de 2020)

Infància refugiada

Il·lustració publicada a la Revista In-fàn-cia de Rosa Sensat el març de 2020, seguint les pautes dels articles del 22-28 de la Convenció Internacional sobre els Drets de l’Infant on es parla del Dret de l’infant a ser protegit, a rebre refugi, a viure com els altres nens i nenes i al costat d’ells tot i els problemes mentals o físics que pugui presentar, a ser curat, cuidat, a assolir una salut física i mental òptima dins l’atenció sanitària, a seguir tractaments, a tenir dret a la seguretat social, a créixer bé en tots els aspectes, a tenir educació, obligatòria i gratuïta per a tothom.

Others illustrations Veure totes les il·lustracions