Us de marques conegudes en les il·lustracions
Author:  |  Published at  | 

Pregunta:
Hola, tinc una pregunta per fer-vos. He vist que doneu resposta a temes jurídics relacionats amb la il·lustració, però no tinc clar si us puc fer aquesta consulta. El fet és que en una il·lustració que m’han encarregat per a una coberta d’un llibre he inclòs la marca de Coca Cola i l’editora m’ha dit que no podia per una qüestió de lleis. No acabo d’entendre que no ho pugui fer quan fa uns mesos vaig incloure el logotip d’una marca coneguda en la il·lustració d’un article d’opinió d’un diari i ningú me’n va dir res.

Resposta:
De la mateixa manera que s’ha explicat en el cas de les obres derivades, subjectes a la propietat intel·lectual i protegides per la seva legislació, les marques també estan protegides per la Llei de la Propietat Industrial, i el seu registre fa que no es puguin usar sense permís del seu propietari.

Per tant els usos de les marques en obres subjectes a la propietat intel·lectual no consentits ni autoritzats pel seu propietari no estan permesos, les úniques excepcions, referides a les obres, que podrien extrapolar-se  serien les que es fessin en ocasió d’informacions d’actualitat o en el marc de la paròdia. Els articles de la Llei que ho regulen són els següents:

Artículo 35 Utilización de las obras con ocasión de informaciones de actualidad y de las situadas en vías públicas
1. Cualquier obra susceptible de ser vista u oída con ocasión de informaciones sobre acontecimientos de la actualidad puede ser reproducida, distribuida y comunicada públicamente, si bien sólo en la medida que lo justifique dicha finalidad informativa.
2. Las obras situadas permanentemente en parques, calles, plazas u otras vías públicas pueden ser reproducidas, distribuidas y comunicadas libremente por medio de pinturas, dibujos, fotografías y procedimientos audiovisuales.

Artículo 39 Parodia
No será considerada transformación que exija consentimiento del autor la parodia de la obra divulgada, mientras no implique riesgo de confusión con la misma ni se infiera un daño a la obra original o a su autor.
A més a més l’article 3 de la Llei ens diu que  els drets d’autor son independents, compatibles i acumulables amb els drets de propietat industrial que puguin existir sobre l’obra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable Associació Professional d’Il·lustradors  de Catalunya
Finalitat Tractarem les seves dades per publicar els seus comentaris
Drets dels titulars D’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, i d’oposició al tractament, dirigint-se al registre d’entrada a info@apic.es

Per saber més sobre la nostra política de privacitat cliqui aquí

.