Ús d’imatges d’altres
Author:  |  Published at  | 

Pregunta: Hola tinc un dubte i voldria saber si me’l podeu resoldre. He fet unes il·lustracions per una empresa que fa samarretes i entre d’altres elements he inclòs imatges de la disfressa de Batman i de Luke Skywalker. Puc tenir algun problema legal?

Resposta: Els articles 11 i 21 de la Llei ens diuen que tant per crear una obra derivada com per a transformar-ne una de preexistent ens farà SEMPRE falta l’autorització del seu autor.

Es a dir que per fer una traducció d’una obra literària,  per revisar una obra gràfica o per utilitzar una obra d’una autor per crear-ne una de diferent, basada en la originària, necessitarem imprescindiblement l’AUTORITZACIÓ, PERMIS i VIST-I-PLAU de l’autor de l’obra utilitzada, i de la quan se’n crearà una de diferent que tindrà i generarà els seus propis drets al seu autor.

Per tant si has usat elements que pertanyen a un autor, o en aquest cas a la productora a la que l’autor ha cedit els drets els hi has de consultar abans.

Tingues en compte també que, en cas contrari, si algú usa la teva obra per transformar-la o derivar-la en una altra t’haurà de demanar permís.

Els articles de la Llei de Propietat Intel·lectual que són d’aplicació són aquests:

Artículo 11 Obras derivadas Sin perjuicio de los derechos de autor sobre la obra original, también son objeto de propiedad intelectual:

 1.º Las traducciones y adaptaciones.

2.º Las revisiones, actualizaciones y anotaciones.

3.º Los compendios, resúmenes y extractos.

4.º Los arreglos musicales.

5.º Cualesquiera transformaciones de una obra literaria, artística o científica.

 

Artículo 21 Transformación

  1. La transformación de una obra comprende su traducción, adaptación y cualquier otra modificación en su forma de la que se derive una obra diferente.

Cuando se trate de una base de datos a la que hace referencia el artículo 12 de la presente Ley se considerará también transformación, la reordenación de la misma.

  1. Los derechos de propiedad intelectual de la obra resultado de la transformación corresponderán al autor de esta última, sin perjuicio del derecho del autor de la obra preexistente de autorizar, durante todo el plazo de protección de sus derechos sobre ésta, la explotación de esos resultados en cualquier forma y en especial mediante su reproducción, distribución, comunicación pública o nueva transformación.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable Associació Professional d’Il·lustradors  de Catalunya
Finalitat Tractarem les seves dades per publicar els seus comentaris
Drets dels titulars D’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, i d’oposició al tractament, dirigint-se al registre d’entrada a info@apic.es

Per saber més sobre la nostra política de privacitat cliqui aquí

.