Vull fer un ‘crowdfunding’, com m’afecta fiscalment?
Author:  |  Published at  | 

Tothom que du a terme una activitat ha d’estar donat d’alta al cens de l’AEAT, i probablement en el cas dels il·lustradors, en autònoms si els ingressos del seu còmput anual superen el salari mínim interprofessional.

Pel que fa als ingressos que es puguin percebre pel sistema de ‘crowdfunding’ o micromecenatge, la consulta vinculant 2831/2013 de la Direcció General de Tributs (arxiu adjunt) estableix que si l’empresari/professional que es finança amb aquesta modalitat és una persona física, el que percebi per aquest concepte és una donació subjecta a l’impost de successions i donacions i ha de tributar per aquest impost per les quantitats percebudes.

A Catalunya la tributació seria per donacions de fins a 50.000 euros del 14%, tenint en compte que el tipus és del 7% i s’ha d’aplicar un coeficient multiplicador de 2 per donacions entre persones sense parentiu. Això és així sempre que les quantitats rebudes no ho siguin en contraprestació a algun lliurament d’un bé o prestació d’un servei. En aquest últim cas s’hi aplicaria l’IVA i seria un ingrés de l’activitat a declarar a l’impost de la renda. Per tant, entenem que si la persona o entitat que ens lliura els diners rep alguna cosa a canvi, ens trobaríem en l’últim supòsit i ho hauríem de declarar a l’impost de la renda. Si qui rep els ingressos del ‘crowdfunding’ és una entitat i no una persona física, tributaria per l’impost de societats.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable Associació Professional d’Il·lustradors  de Catalunya
Finalitat Tractarem les seves dades per publicar els seus comentaris
Drets dels titulars D’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, i d’oposició al tractament, dirigint-se al registre d’entrada a info@apic.es

Per saber més sobre la nostra política de privacitat cliqui aquí

.