fbpx

Ajuts Autòno+ Barcelona
Autor:  |  Publicado el  | 

L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ofereix un ajut de 300 € a persones treballadores autònomes de Barcelona afectades per la COVID-19.

Poden demanar la subvenció les persones donades d’alta al Règim Especial de Treball Autònom (RETA) i les empadronades a Barcelona abans de la publicació de la convocatòria, sempre que estiguin al corrent de pagaments a l’AEAT, Seguretat Social i Ajuntament de Barcelona i tinguin reconeguda la Prestació Econòmica Extraordinària promoguda per l’Estat espanyol, el Reial Decret-Llei 8/2020 del 17 de març.

Finalitzazió termini sol·licitud: 30 de setembre de 2020.

(Consulta tota la informació)