fbpx

Convocatòria extraordinària subvencions al sector cultural (ICUB)
Autor:  |  Publicado el  | 

L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut de Cultura, ha publicat noves subvencions destinades a fer costat als projectes culturals de la ciutat de l’any 2020 afectats per la crisi sanitària de la covid-19 o nous projectes nascuts en el seu context.

Dotació total de la convocatòria: 1.300.000 €.

Qui hi pot optar?
Les subvencions, que són compatibles amb altres subvencions municipals o d’altres ens, tindran un topall de 20.000 € per projecte i no podran superar conjuntament el 80% de la despesa total. El projecte objecte de la subvenció cal que es desenvolupi dins del terme municipal de Barcelona fins el 31 de desembre de 2020.
Les poden sol·licitar persones físiques o jurídiques legalment constituïdes i actives que estiguin al corrent de les obligacions tributàries i fiscals. Cada entitat o persona física podrà presentar un màxim de dos projectes, un en cada modalitat i mai dos dins la mateixa modalitat.

Procediment de sol·licitud
El termini de sol·licitud estarà obert entre el dilluns, 15 de juny i el 6 de juliol de 2020, amb obligació de presentar la sol·licitud telemàticament a l’Oficina Virtual de Tràmits.

(Consulta tota la informació sobre les subvencions)