fbpx
Anna florsdefum

Anna florsdefum

Soy Anna Valpuesta Farré, aunque mi nombre creativo es “Anna Florsdefum". Soy una artista nacida en el barrio de Sants de Barcelona, el 15 de mayo de 1991.
Me gradué en arte y diseño por la UAB (Escola Massana), donde descubrí mi pasión por las artes aplicadas en el ámbito textil, así como por la ilustración. Para profesionalizarme y desarrollarme como ilustradora cursé el posgrado en ilustración en BAU (UVic) y, posteriormente, el curso de especialización en ilustración infantil y juvenil en EINA (UAB).

Mi obra se caracteriza por tener unos colores alegres, además siempre me he sentido cercana a la naturaleza, por este motivo, la mayoría de mis piezas incorporan elementos del mundo animal y botánico, ya sea de forma realista o producto de mi imaginación inquieta.
Compartir
CAT || «El canvi climàtic és real» és un projecte per crear consciència sobre la deplorable situació que estem generant a l’Àrtic
L’increment de l’efecte hivernacle, degut a les nostres emissions de gasos, genera repercussions catastròfiques com l’augment de la temperatura global de la Terra i dels oceans, ja que aquests intenten absorbir molt de l’increment de calor, la reducció de les capes de gel als glaciars de tot el mon, incloent els Alps, Alaska, l’Himàlaia, etc., la reducció de la neu de primavera a tot l’hemisferi nord, l’augment del nivell del mar i la disminució de gel marí de l’Àrtic, el qual es forma cada cop mes tard a la tardor i es desfà més aviat a la primavera. Només en els últims 30 anys s’han perdut tres quartes parts de la capa flotant de gel de l’Àrtic, casa dels óssos polars, entre d’altres animals.
La població d’óssos polars s’estima entre 22.000 i 31.000 exemplars en tot el món, fet que la qualifica d’espècie vulnerable. Aquest descens de la població és degut, principalment, a la seva dependència del gel marí de l’Àrtic per viatjar, aparellar-se, descansar i sobretot per alimentar-se, ja que la seva dieta està formada d’altres animals que habiten sobre les grans masses de gel, com les foques. Només els óssos polars que tenen accés continu al gel marí tenen la opció de caçar durant tot l’any, els que viuen en zones on es gel es desfà completament a l’estiu es veuen obligats a passar diversos mesos en petites superfícies terrestres on la dificultat per aconseguir aliments els porta a una situació critica.
ENG || «Climate change is real» is a project to create awareness about the deplorable situation we are generating in the Arctic

The increased greenhouse effect due to our gas emissions generates catastrophic repercussions like the increase in the global temperature of the Earth and oceans, the retreating of glaciers almost everywhere around the world, including the Alps, Alaska, the Himalayas, etc., the decrease of spring snow throughout the northern hemisphere, the rise of the sea level and the declining of Arctic sea ice, which is formed each time later in the fall and melts sooner in the spring. Only in the last 30 years three quarters of the Arctic sea ice has been lost.

The population of polar bears is estimated to be between 22,000 and 31,000 specimens worldwide, which describes it as a vulnerable species. This decline of the population is mainly due to its heavily dependence on the sea ice environment for traveling, mating, resting and above all to feed itself, since its diet is made up mainly of other sea ice-dependent animals, such as seals. Only polar bears that have continuous access to sea ice have the option of hunting all year. Those who live in areas where ice is completely dissolved in summer are forced to spend several months on small ground surfaces where the difficulty of getting food brings them to a critical situation.