Nina Bach

Nina Bach

Nina Bach es una ilustradora infantil. Desde hace diez años no ha dejado de trabajar con la ilustración, pero, en ocasiones, lo ha combinado con la profesión de maestra. Actualmente, está en crecimiento tanto en la técnica como en el ámbito artístico. Podéis encontrar más ilustraciones suyas en Instagram. Síguela!
Compartir

Publicació a la Revista In-fàn-cia de Rosa Sensat (març de 2020)

Infància refugiada

Il·lustració publicada a la Revista In-fàn-cia de Rosa Sensat el març de 2020, seguint les pautes dels articles del 22-28 de la Convenció Internacional sobre els Drets de l’Infant on es parla del Dret de l’infant a ser protegit, a rebre refugi, a viure com els altres nens i nenes i al costat d’ells tot i els problemes mentals o físics que pugui presentar, a ser curat, cuidat, a assolir una salut física i mental òptima dins l’atenció sanitària, a seguir tractaments, a tenir dret a la seguretat social, a créixer bé en tots els aspectes, a tenir educació, obligatòria i gratuïta per a tothom.