fbpx

Atenció professional i jurídica

 • Orientació professional i laboral.
 • Servei d’assessoria i suport juridicolaboral.
 • Servei d’assessoria fiscal.

Formació i promoció

 • Cursos formatius, conferències.
 • Difusió de l’obra dels associats.
 • Exposicions itinerants, mostres temàtiques.
 • Catàleg en línia.

Publicacions

 • Informació periòdica de les nostres activitats i notícies d’interès professional.
 • Edicions monogràfiques. Relacions entre professionals.
 • Jornades bianuals d’il·lustradors.
 • Actes i trobades de temes específics.
 • Comunicació a través de butlletins interns i correu electrònic.

Premis

 • Premis d’Il·lustració Junceda.
 • Premi L’Il·lustrad’Or.

Quota d’estudiant

Els estudiants poden integrar-se a l’APIC presentant el resguard de matrícula. Tindran un descompte de la meitat de la quota fins a un any després d’haver acabat els estudis. Els jubilats també gaudeixen d’un descompte del 50 % de la seva quota.

Participació

Els associats elegeixen bianualment la junta directiva i disposen d’àmbits per intervenir en les tasques, aportar opinions i iniciatives, determinar l’aplicació dels programes decidits i el correcte funcionament dels equips de gestió i de secretaria.