Aquest document no constarà com a inscripció vàlida als Premis Junceda 2020 fins que no es lliuri l’obra presentada.

Amb la col·laboració de:

generalitat-cultura        

 

 

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

 

DADES SOL·LICITANT

(En aquest cas omplir les dades de l'autor/a)

Dades autor/a

DADES OBRA

(En cas de Premi Futurs Creadors s’ha d’indicar l’Escola)


captcha


Aquest document no constarà com a inscripció vàlida als Premis Junceda 2020 fins que no es lliuri l’obra presentada.

Acceptació de la Llei de Protecció de dades

Per donar compliment a la legislació vigent sobre Protecció de Dades Personals li oferim a continuació la informació
bàsica sobre el tractament de les seves dades, per accedir a la informació completa visiti www.apic.es

  • El Responsable del Tractament de les seves dades personals serà L’Associació Professional d’il·lustradors de
    Catalunya.
  • Tractarà les seves dades amb la finalitat de poder inscriure-li en els nostres premis i així poder proporcionar-li
    aquesta formació.
  • Vostè podrà en tot moment exercir el seu dret d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació del
    tractament, i d’oposició al tractament, dirigint-se al correu electrònic info@apic.es.