fbpx

Prestació extraordinària per a subministraments bàsics
Autor:  |  Publicat el  | 

Atenció! quan s’acabi la partida econòmica s’acabaran els ajuts

El govern de la Generalitat de Catalunya davant de la situació de vulnerabilitat econòmica en què es troben moltes famílies arran de la crisi sanitària de la COVID-19, destinarà 20 milions d’euros a un ajut extraordinari per a les despeses de primera necessitat. Es podrà demanar a partir del 30 d’abril i s’atendran els ajuts fins que s’acabin els diners.

L’import serà de 200 euros en un únic pagament, que s’haurà de destinar a l’adquisició de productes d’alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics.

L’ajut extraordinari és per als treballadors per compte d’altri i autònoms amb càrregues familiars que hagin patit una disminució superior al 30% dels seus ingressos per causa de la COVID-19.
El podran sol·licitar les persones afectades per un expedient de regulació temporal, aquelles amb contracte temporal extingit o els treballadors per compte propi que hagin hagut de suspendre o reduir la seva activitat.
Es calcula que s’hi podrien acollir unes 100.000 famílies, el que significa unes 300.000 persones destinatàries.

(Més informació)