Què passa quan una editorial fa fallida i es té un contracte d’edició signat amb ells?
Autor:  |  Publicat el  | 

ostres_de_debo_ok

Quan una Editorial es declara en CONCURS DE CREDITORS els autors han d’esperar a saber qui és l’Administrador Concursal per tal de poder fer valer els seus drets:  reclamar la resolució del contracte, reclamar les liquidacions pendents, etc.

Els drets retornen a l’autor/a?
Automàticament els drets no retornen a l’autor, s’hauran de reclamar o bé fent valer un incompliment contractual (per exemple que no s’hagin fet les liquidacions), o bé sol·licitant-ho expressament a l’Administració Concursal, per raó que el llibre està esgotat, o si per part de l’Editorial no es vol seguir publicant.

L’article 68.2. de la Llei de Propietat Intel·lectual ho regula d’aquesta manera:
‘Cuando por cese de la actividad del editor o a consecuencia de un procedimiento concursal se suspenda la explotación de la obra, la autoridad judicial, a instancia del autor, podrá fijar un plazo para que se reanude aquélla, quedando resuelto el contrato de edición si así no se hiciere’.

Els llibres retornen als autors?
Els llibres (exemplars físics) no retornen automàticament al seu autor, però podrá adquirir-los tal com està legalment previst.

L’article 70 de la Llei de Propietat Intel·lectual ho regula d’aquesta manera:
Artículo 70 Efectos de la extinción: ‘Extinguido el contrato, y salvo estipulación en contrario, el editor, dentro de los tres años siguientes y cualquiera que sea la forma de distribución convenida, podrá enajenar los ejemplares que en su caso, posea. El autor podrá adquirirlos por el 60 por 100 de su precio de venta al público o por el que se determine pericialmente, u optar por ejercer tanteo sobre el precio de venta.
Dicha enajenación quedará sujeta a las condiciones establecidas en el contrato extinguido’.

Com es liquiden drets si es venen exemplars?
L’Administrador Concursal s’ha d’encarregar de fer les liquidacions oportunes als Autors de l’Editorial, i sino es fan, l’Autor les pot reclamar.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable Associació Professional d’Il·lustradors  de Catalunya
Finalitat Tractarem les seves dades per publicar els seus comentaris
Drets dels titulars D’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, i d’oposició al tractament, dirigint-se al registre d’entrada a info@apic.es

Per saber més sobre la nostra política de privacitat cliqui aquí

.